Vil du logge ud af alt?

Du er nu logget af den senest besøgte side, men du kan stadig være logget på andre Unilogin-sider uden at være klar over det.

For at logge ud af alle Unilogin-sider på én gang skal du lukke alle browservinduer